MULTIWORK

Oferta (desktop)

Usługi

Sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP np. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariusza pożarowego, ekspertyzy ppoż. nie może sprowadzić się do szablonowego podejścia do klienta a tym bardziej do kopiowania treści rozporządzeń i definicji. 

W związku z tym, że każdy przypadek związany z tematyką z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest inny, cenę naszych usług ustalamy indywidualnie na podstawie zebranych informacji oraz wizji lokalnej.

Instrukcje, operaty, ocena zagrożenia wybuchem itd.

BHP

Kompleksowa obsługa

Analizy, przygotowanie do odbiorów.               

Zgodnie z aktualnymi przepisami

Oferta (tablet)

Usługi

Sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP np. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariusza pożarowego, ekspertyzy ppoż. nie może sprowadzić się do szablonowego podejścia do klienta a tym bardziej do kopiowania treści rozporządzeń i definicji. 

W związku z tym, że każdy przypadek związany z tematyką z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest inny, cenę naszych usług ustalamy indywidualnie na podstawie zebranych informacji oraz wizji lokalnej.

Instrukcje, operaty, ocena zagrożenia wybuchem itd.

Analizy, przygotowanie do odbiorów.               

Zgodnie z aktualnymi przepisami

BHP

Kompleksowa obsługa

Oferta (mobilny)

Usługi

Sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP np. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariusza pożarowego, ekspertyzy ppoż. nie może sprowadzić się do szablonowego podejścia do klienta a tym bardziej do kopiowania treści rozporządzeń i definicji. 

W związku z tym, że każdy przypadek związany z tematyką z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest inny, cenę naszych usług ustalamy indywidualnie na podstawie zebranych informacji oraz wizji lokalnej.

Analizy, przygotowanie do odbiorów

Instrukcje, operaty, ocena zagrożenia wybuchem itd.

Zgodnie z aktualnymi przepisami

BHP

Kompleksowa obsługa