MULTIWORK

KAFEL - BHP (desktop)

Szkolenia i usługi BHP

 • Kompleksowa obsługa firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 • Współpraca z laboratoriami w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej  (ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).
 • Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Obliczanie wydatku energetycznego pracowników.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

KAFEL - BHP (tablet)

Szkolenia i usługi BHP

 • Kompleksowa obsługa firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 • Współpraca z laboratoriami w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej  (ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).
 • Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Obliczanie wydatku energetycznego pracowników.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

KAFEL - Doradztwo (mobile)

Szkolenia i usługi BHP

W naszej ofercie

 • Kompleksowa obsługa firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Opracowywanie 
  instrukcji stanowiskowych
  bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 • Współpraca z laboratoriami w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • Sporządzanie
  dokumentacji powypadkowej  (ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).
 • Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Obliczanie wydatku energetycznego
  pracowników.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.