MULTIWORK

KAFEL - Dokumentacja (desktop)

Dokumentacja

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 • Oceny Zagrożenia Wybuchem.
 •  Scenariusze Pożarowe.
 •  Sporządzanie operatów przeciwpożarowych w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
 • Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej.
 •  Ekspertyzy techniczne z zakresu warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą budowlanym. 
 • Sporządzanie dokumentacji dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. 
 • Opinie.

KAFEL - Dokumentacja (tablet)

Dokumentacja

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 • Oceny Zagrożenia Wybuchem.
 •  Scenariusze Pożarowe.
 •  Sporządzanie operatów przeciwpożarowych w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
 • Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej.
 •  Ekspertyzy techniczne z zakresu warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą budowlanym. 
 • Sporządzanie dokumentacji dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. 
 • Opinie.

KAFEL - Dokumentacja (mobile)

Dokumentacja

W naszej ofercie:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 • Oceny Zagrożenia Wybuchem.

 •  Scenariusze Pożarowe.

 •  Sporządzanie operatów przeciwpożarowych w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

 • Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej.

 •  Ekspertyzy techniczne z zakresu warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą budowlanym.
   
 • Sporządzanie dokumentacji dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. 

 • Opinie.