MULTIWORK

desktop

Gaśnice i znaki

Usługi

Badania podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice hydranty, węże)
Oznakowanie obiektów znakami ochrony ppoż.
i ewakuacyjnymi
Szkolenia z zakresu ochrony ppoż

Przeprowadzanie ewakuacji próbnej na obiektach
Badanie drzwi i bram ppoż.
Przegląd systemów ppoż.
Przeglądy instalacji ppoż.
Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

tablet

Gaśnice i znaki

Usługi

Przeprowadzanie ewakuacji próbnej na obiektach
Badanie drzwi i bram ppoż.
Przegląd systemów ppoż.
Przeglądy instalacji ppoż.
Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
Przeprowadzanie ewakuacji próbnej na obiektach
Badanie drzwi i bram ppoż.
Przegląd systemów ppoż.
Przeglądy instalacji ppoż.
Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

mobile

Gaśnice i znaki

Usługi

  • Badania podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice hydranty, węże) 
  • Oznakowanie obiektów znakami ochrony ppoż. i ewakuacyjnymi 
  • Szkolenia z zakresu ochrony ppoż
  • Przeprowadzanie ewakuacji próbnej na obiektach
  • Badanie drzwi i bram ppoż. 
  • Przegląd systemów ppoż. 
  • Przeglądy instalacji ppoż. 
  • Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy